Woodify INT Spile (innvendig spiler og spilemoduler)

Woodify INT (Interiør) Spiler industrielt er overflatebehandlede spiler har mange av de samme egenskaper som Woodify INT og benyttes for å regulere akustikk i ulike typer miljøer, i tillegg til å skape estetiske effekter. Spilenes utforming og plassering bestemmer spileveggen/himlingens evne til å regulere, spre og absorbere lyd. I tillegg er det et spennende verktøy ved utvikling av rom akustikk i en mengde ulike utførelser.

Woodify INT Spiler leveres vanligvis som rektangulært utførelse i forskjellige treslag. Hjørnene kan være rette, fasede eller avrundede. Det er også mulig å gi spilene andre geometriske utforminger som for eksempel halvstaff, rombe eller andre former etter kundes ønske. Vi retter oss etter hva du som kunde ønsker, og kan derfor levere Woodify INT Spiler i de fleste profiler og dimensjoner.
Woodify INT Spiler kan overflatebehandles på tre eller fire synlige sider avhengig av montasje, og vi anbefaler svak avrunding eller fasing av synlige kanter for å forhindre sprøhet og skarpe kanter.
Woodify INT Spiler kan leveres i fallende lengder, kappede lengder og ferdige moduler klare for innfesting til vegg eller tak. Vi lager også moduler for standard T-profil system. Vi ser gjerne på en helhetlig og passende løsning til hvert enkelt prosjekt. Vi tilbyr spesialprofilerte listverk og utforinger med samme utførelse.
Vi tilbyr spesialprofilerte kantavslutninger, listverk og utforinger med samme utførelse og utseende.

Akustiske Egenskaper

Effekten av den akustiske reguleringen avgjøres av spilenes utforming, plassering og bakenforliggende materiale. Det er viktig å forstå at spilene i seg selv ikke absorberer særlig mye lydenergi, men heller reflekterer lydbølgene på ulike måter, avhengig av hvordan lyden treffer spilene. Viktigst for absorbsjon av lyd er at det finnes mellomrom mellom spilene som slipper igjennom lydenergi til bakenforliggende lydabsorberende materiale.

Det er også viktig å se dimensjoner og spilenes plassering i lys av de ulike treslagenes egenskaper, belastningsevne og hvor spilene skal monteres. Eksempelvis blir den fysiske belastningen mye større på veggen i en idrettshall, sammenliknet med samme spile montert i en konserthall. Vi hjelper derfor gjerne til ved vurdering av ulike treslag, dimensjoner og sorteringer opp imot ønsket effekt og bruksområde.

Woodify INT Spile – Treslag:

 • Gran
 • Furu (Furu frisk kvist, Furu kvistren).
 • Varmebehandlet furu (Sertifisert Thermo-D)
 • Ask (Sortert for brunkjerne)
 • Ask (med brunkjerne)
 • Hvit Eik
 • Rød Eik
 • Bjerk
 • Seder

* Andre treslag på forespørsel.

 

Woodify INT Spile – Overflatebehandling:

 • Lakk (Matt / klar / pigmentering)
 • Maling / Beis
 • Olje / Oljevoks

Woodify INT Spile – Andre tilvalg:

 • Fallende- eller kappede lengder
 • Pakket og merket iht. behov
 • Rettkant, fas eller avrundede hjørner
 • Valgfri dimensjon
 • Kan leveres som ferdig modul