Woodify EXT (utvendig kledning m/ overflatebehandling)

Woodify EXT (Eksteriør) er utvendig kledning som er overflatebehandlet med maling eller beis. I de fleste tilfeller benyttes Brannpanel Eksteriør i gran, overflatebehandlet med maling eller beis. Vi kan i tillegg tilby Woodify EXT i treslag som furu, og malmfuru. Valg av furu eller malmfuru istedenfor gran, begrunnes oftest som ett ønske om å beholde treslagets egenkarakter og struktur, samt å forlenge tre-fasadens levetid. Treslag som tettvokst furu og malmfuru behandles med pigmentert beis.

Woodify EXT leveres i de fleste profiler og dimensjoner.Brannpanel Eksteriør leveres i fallende og kappede lengder. Det er også mulig å få panelet levert med dryppnese. Brannpanel Eksteriør kan leveres med grunning samt ett mellomstrøk. Dette sparer deg som kunde mye tid. Vi ser gjerne på en helhetlig og passende løsning for hvert enkelt prosjekt. Vi tilbyr granlekter i tillegg til omramming til vinduer, dører og avrenningsbrett i samme utførelse.

Woodify EXT overflatebehandles industrielt, og våre standard utførelser er beis, dekkende beis, og maling. Det er kundens ønske som avgjør farge og nyanse. Vi behandler også med egenutviklet farge, utarbeidet i samråd med kunde.

Woodify EXT – Treslag:

 • Gran
 • Furu
 • Malmfuru

* Andre treslag på forespørsel.

Woodify EXT – Overflatebehandling:

 • Maling / Beis
 • Grunning og mellomstrøk

Woodify EXT – Tilleggsprodukter:

 • Dryppenese / Vannese
 • Avrenningsbrett
 • Omramming rundt vinduer og dører

Woodify EXT – Andre tilvalg:

 • Fallende- eller kappede lengder
 • Pakket og merket iht. behov
 • Endepløying
 • Valgfri profil
 • Valgfri dimensjon