I den siste utgaven av Treindustrien tar daglig leder, David André Berg Celius for seg viktigheten av å forsikre seg om at man kjøper brannbeskyttet tre som tilfredsstiller brannkrav og krav til dokumentasjon. Det omsettes mye brannbeskyttet tre i dag som ikke innehar de riktige dokumenterbare egenskapene. I dag finnes det krav om CE-merking, og man er forpliktet til å kjøpe CE-sertifiserte produkter. Om du vil vite mer om kravene som stilles til brannbeskyttet treverk, så kan du lese innlegget i Treindustrien her!

Kilde: Treindustrien