Bilag-E sikrer «riktig» innkjøp av brannbeskyttet tre!

Bilag-E. (System for dokumentkontroll). Sikrer «riktig» innkjøp av brannbeskyttet tre! Som en del av vårt arbeid for å bedre rutiner rundt innkjøp av brannbeskyttet tre, har vi utviklet ett system for prestasjonskontroll som vi kaller «Bilag-E». Med innføringen av dette dokumentet håper vi å kvalitetssikre innkjøpsprosessen av brannbeskyttet tre for hele bransjen. Bakgrunnen for innføringen av «Bilag-E» er bundet til utfordringer med å forsikre seg om at man får brannbeskyttet tre med dokumenterbare egenskaper. Alt for ofte viser det seg at godkjente produkter erstattes med såkalte ”likeverdige” produkter som ikke omfattes av sertifisering, har feil brannklasse for bruksområdet, feil dimensjon og /eller manglede kvalitetssystem. «Bilag-E» er ment som et underlettende tiltak, en sammenstilling av produktets egenskaper og prestasjon som sikrer «riktig» innkjøp av brannbeskyttet tre hvor alle produktfakta deklareres. «Bilag-E» muliggjør funn av avvik tidlig i prosessen og gir mulighet for bla. å forespørre manglende dokumentasjon, og/eller bytte leverandør før feilaktig produkter blir benyttet. Det er vårt ønske og håp at de som foreskriver behov og de som står for prosjektering og innkjøp ønsker dette tiltaket velkommen, og innfører rutinemessig bruk av «Bilag-E». Dette er den fremste måten å bevare brann- og samfunnssikkerhet, samt prosjekt-integritet på. «Bilag-E» ble introdusert på Brannfaglig Fellesorganisasjons- (BFO-Brann) kurs i passiv brannsikring i Oslo den 16. oktober av Thomas Bengtsson, v/ Woodsafe Timber Protection AB. Ved spørsmål eller ønske om informasjon/opplæring i bruk av «Bilag-E», ta kontakt med Woodify AS eller Woodsafe Timber Protection AB. Her kan du laste ned Bilag-E: Bilag-E