Vi vil gjerne ønske våre kunder en riktig God Sommer, og takke for godt samarbeid. Woodify holder sommerlukket fra uke 28-30. Vi minner om at våre fabrikker holder stengt i ukene 28, 29 og 30, med oppstart den 4. August. For de som ønsker varer levert hurtig etter sommeren er det viktig å få kontroll på behov og besørge at evt. bestillinger er oss i hende snarest, seinest uke 27.

Summerlukking DM