Illustrasjon: Helen & Hard

Woodify AS leverer brannimpregnert utvendig kledning til Nye Sauland Skole i Telemark. Det er valgt en vedlikeholdsvennlig kledning i form av Woodifys Brannpanel Natur, et produkt som ikke skal overflatebehandles, men som i stedet antar en naturlig gråfarge etter hvert som trevirket eksponeres for elementene.

Det nye to etasjers skolebygget i massivtre er det første av sitt slag i Telemark. Bygget skal huse 110 elever fra 5. til 10 trinn med klasserom og spesialrom blant annet for musikk, naturfag og sløyd mfl.

Det blir også bygget flerbrukshall i tilknytning til den nye skolen. Flerbrukshallen blir benyttet av elever på dagtid mens den er tilgjengelig for lokale idrett- og kulturarrangement utenom skoletid.

Den arkitektoniske utformingen er inspirert av lokal byggeskikk, og bygget er organisert på en slik måte at det fremhever utsyn over skolegården og det omkringliggende landskapet. Den visuelle kontakten med uteområdet er gjenspeilet innvendig gjennom å benytte innvendig vinduer og nisjer som tillater visuell kontakt mellom rom og fellesområder.

Massivtre skolen er det største byggeprosjektet noensinne i Hjartdal kommune, og gjennomføres med omfattende bruk av tre i konstruksjon, interiør og utvendig kledning.

Byggherre: Hjartdal kommune
Total Entreprenør: Telemark ByggEntreprenør AS
Arkitekt: Helen & Hard AS

Mer informasjon om prosjektet: www.helenhard.no
Produktinformasjon: Brannpanel Natur
Illustrasjon av Helen & Hard AS