På hvilken måte påvirker brannbeskyttelsesmiddel vårt miljø?

I tråd med økt etterspørsel etter brannsikrede treprodukter, blir nye brannhemmende produkter lansert. Markedsføringen retter seg mot populære temaer som produktets miljøegenskaper og dets bidrag til ett bærekraftig miljø. Dessverre er disse miljøbudskapene ofte unøyaktige, og i noen tilfeller direkte misvisende.

Ett brann-beskyttelsesmiddel markedsføres med at produktet er så naturlig og ufarlig at du kan drikke det. Hvem ønsker egentlig å drikke brannbeskyttelsesmiddel bare fordi markedsføringen lover at du kan?

Det er alltid viktig å ta miljøhensyn ved håndtering av kjemikalier. Kjemikalier skal selvsagt håndteres med forsiktighet, og man skal ta hensyn til miljø og klima når kjemikalier benyttes. Når du som entreprenør er i en prosjektfase hvor du skal velge brannbeskyttelse er det derfor fornuftig å stille seg selv spørsmålet, hvilken påvirkning har brannbeskyttelsen på miljøet, og er det bærekraftig? Hva er egentlig naturlig og organisk? Har disse begrepene egentlig noen betydning så lenge brannbeskyttelsesmidlet ikke inneholder noen forbudte eller skadelige preparater?

Ett brannbeskyttelsesmiddel består av kjemikalier og har aktive preparater som skal hindre at brann skal kunne få fotfeste i treproduktet, og derav hindrer en brann i å kunne brenne. Dette er middelets egenskap og midlets hele poeng. Dersom midlet derimot ikke er bestandig og lar seg påvirke over tid, for eksempel ved å lekke (svette) ut av treproduktet, vil produktets brannhemmende egenskaper reduseres og negative miljømessige konsekvenser kan oppstå på grunn av lekkasjen.

Ett eksempel på dette er Ammoniumfosfat som inngår i brannbeskyttelsesmiddel markedsført av flere aktører på markedet i dag. Impregnering av treprodukter med slike preparater har stor risiko for at midlet vil lekke ut av treproduktet over tid. Risikoen vil være størst på produkter med hygroskopiske egenskaper. Treprodukter er hygroskopiske i ulik grad, og når disse produktene utsettes for vann (regn eller lignede) vil treproduktet absorbere fuktigheten, som igjen over tid vil lekke ut av treproduktet sammen med brannbeskyttelsesmidlet. Kjemikalene som lekkes ut består av Ammoniakk og Diammoniumfosfat. Diammoniumfosfat brukes internasjonalt i all hovedsak som gjødsel. Bruk av slike brannbeskyttelsesmidler utendørs bidrar blant annet til overgjødsling, og vil gi negative miljømessige konsekvenser.

Jo mer Ammoniumfosfat som benyttes og lekker ut i miljøet, desto flere elver og sjøer risikeres å bli overgrodd av alger grunnet overgjødsling. Dette vil igjen påvirke negativt på miljøet og klimaet omkring, så som dyrelivet, planteriket og skog og mark forøvrig. I landbruket snakkes det om overgjødsling av dyrket mark, skog og elver, bruk av Ammoniumfosfatholdig brannbeskyttelse er i prinsippet det samme. Det er derfor vel verdt å spørre seg hvilken miljøpåvirkning det valgte brannbeskyttelsesmidlet faktisk har.

Innlegg av: Thomas Bengtsson, Direktør, Woodsafe Timber Protection AB.