Vedrørende anonym anklagelse av Brannpanel Natur / Woodsafe Fire-X

Woodify AS er blitt kjent med at et flertall av våre kunder har mottatt ett anonymt skriv, hvorpå produktet Brannpanel Natur / Woodsafe Fire-X anklages for å være helseskadelig og miljøfiendtlig.

Vår mistanke er at den såkalte anklagen er sendt til våre kunder fra en av våre useriøse konkurrenter. Dette som et forsøk på å skade produktet, foretaket og våre samarbeidspartnere. Woodify AS ønsker med dette å beklage det inntrufne ovenfor våre kunder, samt betrygge samtlige om at påstandene er feilaktige og grunnløse.

Hensikten med anklagen er ikke å varsle om en alvorlig helserisiko eller lignende, slik det fremstilles i det anonyme skrivet. Hensikten er kun å skade Woodify AS og deres samarbeidspartnere, samt våre kunderelasjoner. Vi håper at våre kunder og forretningsforbindelser ser at dette ikke er noe annet enn en smusskastingskampanje designet av en useriøs/e aktør/er.

Det fremkommer tydelig av skrivet at de ansvarlige for anklagene mangler både kunnskap og kompetanse til å lese, samt tyde, produktdokumentasjon av den art som det her refereres til. Dette fremkommer tydelig, i og med at samtlige påstander i anklagen er feil. Aktøren/e velger i tillegg å avgi anklagene anonymt, noe som tyder på at de ansvarlige er innforstått med konsekvensen ved å fremme falske påstander av en slik karakter.

Woodify AS og vår brannimpregneringsleverandør Woodsafe Timber Protection AB ønsker å bemøte disse løgnaktige påstandene hva angår vårt produkt Brannpanel Natur / Woodsafe Fire-X. Vi ser svært alvorlig på dette anonyme skrivet, da det sprer løgner om våre produkter, som igjen kan så tvil til alle de involverte foretakenes troverdighet, kompetanse og ansvarlighet.

De involverte partene for produktet Brannpanel Natur er:
– Bäckegårds List AB (Sverige)
– Woodsafe Timber Protection AB (Sverige)
– Koppers Performance Chemicals Inc. (USA)

Brannbeskyttelsesmiddelet som benyttes i Brannpanel Natur finnes under varenavnet Fire-X. Fire-X markedsføres i Europa av Koppers Performance Chemicals. Fire-X er ett brannbeskyttelsesmiddel som har eksistert på markedet i USA siden 1960-tallet. Vi ønsker med dette å poengtere at brannbeskyttelsesmiddelet som benyttes i våre produkter har eksistert på det internasjonale markedet i over 50 år, og dersom middelet hadde vært helseskadelig og miljøfiendtlig ville produktet vært fjernet fra markedet for lenge siden.

Det er svært beklagelig at denne situasjonen går ut over våre kunder, og vi har full forståelse for at en slik henvendelse, uavhengig om den er basert i fakta eller ikke, kan vekke bekymring. Situasjonen tvinger oss til å reagere. Saken tas på det største alvor, og av den grunn vil jurister hos våre amerikanske leverandører håndtere saken videre.

Skulle det fortsatt være spørsmål, ta da gjerne kontakt med daglig leder i Woodify AS, David Andre Celius Berg. Dersom det også er ønskelig å få dialog med ledelsen i Woodsafe Timber Protection AS ellers Koppers Performance Chemicals Inc. Ta i så fall kontakt med overnevnte, så vil vi bistå slik at kontakt kan opprettes.

Kontaktinformasjon

David Andre Celius Berg
Daglig leder, Woodify AS.

E-post: david+woodify.no
Telefon: +47 98 12 00 66

Se produktdokumentasjon i ProductXchange!
Verifiser vår Ce-sertifisering!

Nedlastninger

Dokumentnavn Nedlastning
Uttalelse fra Woodsafe Timber Protection AB Last ned!
Uttalelse fra Koppers Inc. Last ned!
Fire-X user´s guide fra Koppers Inc. Last ned!
REACH Compliance brev fra Koppers Inc. Last ned!
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier Last ned!