Miljø

Miljø er svært viktig for oss, derfor benytter vi oss kun av materialer som kommer fra skogbruk som er drevet på en bærekraftig måte, i henhold til internasjonalt aksepterte standarder. Våre heltre- og kryssfinèrprodukter kommer primært fra Svenske og Europeiske skoger som i hovedsak er FSC, PEFC sertifiserte eller tilfredsstiller EUTR (EU Timber Regulation).

Selve brannimpregneringsmiddelet inneholder ingen bromerende flammemiddel med PBB, PBDE mfl. Ingen slike substanser finnes i sluttproduktet Brannpanel, eller i det produktet som leveres av Woodsafe. Når det gjelder krav til miljøsystem som Svanen, Leed, Breeam etc. så omfattes ikke vårt produkt av bla. O21 og O26 og kan således benyttes i Svanemerkede prosjekter. Brannpanel blir også i dag hyppig benyttet i BREEAM prosjekt rundt om i landet. A20 BREEAM-NORs sjekkliste er utarbeidet for både heltre og kryssfinér.