FAQ

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet de mest stilte spørsmålene rundt våre produkter og tjenester. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på!

Ta kontakt
De mest stilte spørsmålene

Mest stilte spørsmål og svar

NS-EN 16755 DRF

NS-EN 16755 (fhv. Teknisk Spesifikasjon CEN/TS 15912) beskriver krav til bestandighet for materialers egenskaper ved brannpåvirkning.

Hvor lenge varer brannbeskyttelsen?

Brannbeskyttelsen innehar langtidsbestandige egenskaper mot brann iht. CEN/TS 15912 DRF INT, INT1, EXT.

Hva innebærer Euroklasse B-s1,d0?

Euroklasse B-s1,d0 er et overflatekrav til vegg og tak. Hovedklassene i Euroklassesytemet er; A1, A2, B, C, D, E og F. Klasse A1 er ikke brennbart materiale, og vil ikke bidra i noed stadie av brann. Klasse B er begrenset brennbart materiale som feks brannimpregnert tre. F-klassen refererer til produkter hvor det ikke er bestemt noe ytelse når det gjelder egenskaper ved brannpåvirkning. Underklassene er s1, s2 og s3 for røykproduksjon, og d0, d1 og d2 for brennende dråper. Klasse s1 betyr at produktet gir liten røykproduskjon. Klasse d0 betyr at det ikke oppstår flammende dråper eller partikler. For klassende s3 og d2 er det ingen begrensning for hhv. røykproduskjon og flammende dråper eller partikler. Minste tid til overtenning for klasse A- og B-produkter skal være 20minutter, for klasse C-produkter 12 minutter, for klasse D-produkter 10 minutter, og for klasse E-pordukter 2 minutter. Kilde: Tek10/DIBK <img src="https://www.woodify.no/wp-content/uploads/2015/07/bs1d01.png" alt="bs1d0" width="642" height="214" class="alignnone size-full wp-image-5299" /></a>

Hva betyr K210?

Klassen K210 betyr beskyttelse mot antennelse i 10 minutter. Kledningsklassen angir kledningens evne til å beskytte sin egen bakside og bakenforliggende materiale mot antennelse.

Hva er Bilag-E?

Som en del av vårt arbeid for å bedre rutiner rundt innkjøp av brannbeskyttet tre, har vi utviklet ett system for prestasjonskontroll som vi kaller «Bilag-E». Bakgrunnen for innføringen av «Bilag-E» er bundet til utfordringer med å forsikre seg om at man får brannbeskyttet tre med dokumenterbare egenskaper. Alt for ofte viser det seg at godkjente produkter erstattes med såkalte ”likeverdige” produkter som ikke omfattes av sertifisering, har feil brannklasse for bruksområdet, feil dimensjon og /eller manglede kvalitetssystem. «Bilag-E» er ment som et underlettende tiltak, en sammenstilling av produktets egenskaper og prestasjon som sikrer «riktig» innkjøp av brannbeskyttet tre hvor alle produktfakta deklareres. «Bilag-E» muliggjør funn av avvik tidlig i prosessen og gir mulighet for bla. å forespørre manglende dokumentasjon, og/eller bytte leverandør før feilaktig produkter blir benyttet.

Impregnering vs. overflatebeskyttelse

Treprodukter som er beskyttet mot brann gjennom feks. farge eller lakk som påføres på treets overflate, en “overflatebehandling”, vil aldri tilføre treet i seg selv noen egenskaper. Denne type brannbeskyttelse må påføres treets alle 4 sider for å oppfylle krav iht. TEK10. Brannimpregnering gir derimot treet materialforbedrende egenskaper mot brann på 4 sider, helt uten påføring av noen form for overflatebehandling på produktets overflate. En impregneringsprosess stiller svært høye krav til produksjon og kvalitetskontroll jf. Annex ZA.

Hva slags tresorter kan man velge?

For heltre (panel, spiler og kledningsprodukter) så har vi følgende Brannpanel INT /EXT alternativer: <ul> <li>Gran</li> <li>Furu</li> <li>Eik</li> <li>Ask</li> <li>Lønn</li> <li>Bjørk</li> <li>Poppel</li> <li>Sibirsk lerk</li> <li>Seder</li> <li>Osp</li> <li>Thermowood</li> </ul> For heltre (panel, spiler og kledningsprodukter) så har vi følgende Brannpanel Natur alternativer: <ul> <li>Gran</li> <li>Furu</li> <li>Eik</li> <li>Sibirsk lerk</li> <li>Seder</li> <li>Thermowood</li> <li>Valnøtt</li> </ul> For kryssfinér (med overfinér og med/uten perforering) så har vi følgende Brannpanel X-finér alternativer: <ul> <li>Bjerk</li> <li>Gran</li> <li>Furu</li> <li>Poppel</li> <li>HPL</li> <li>IMO:MED-D: Gran, Bjerk og poppel</li> </ul> Samtlige tresorter er brannimpregnert med Woodsafe brannbeskyttelsesmiddel og har bestandige og varige egenskaper mot brann iht. CEN/TS 15912 DRF EXT.

Hvordan fungerer brannimpregneringen?

Vann dannes og kjøler ned treets overflate. Karbondioksid dannes og skaper ubalanse i oksigeneringen, og dermed forkulles treet isteden for å brenne av egen kraft. Etter hvert som treet forbrennes så eksponeres det kontinuerlig nytt brann-beskyttelsesmiddel fra den dyptgående impregneringen.

Hva betyr K210?

Klassen K210 betyr beskyttelse mot antennelse i 10 minutter. Kledningsklassen angir kledningens evne til å beskytte sin egen bakside og bakenforliggende materiale mot antennelse.

Hva innebærer Euroklasse B-s1,d0?

Euroklasse B-s1,d0 er et overflatekrav til vegg og tak. Hovedklassene i Euroklassesytemet er; A1, A2, B, C, D, E og F. Klasse A1 er ikke brennbart materiale, og vil ikke bidra i noed stadie av brann. Klasse B er begrenset brennbart materiale som feks brannimpregnert tre. F-klassen refererer til produkter hvor det ikke er bestemt noe ytelse når det gjelder egenskaper ved brannpåvirkning. Underklassene er s1, s2 og s3 for røykproduksjon, og d0, d1 og d2 for brennende dråper. Klasse s1 betyr at produktet gir liten røykproduskjon. Klasse d0 betyr at det ikke oppstår flammende dråper eller partikler. For klassende s3 og d2 er det ingen begrensning for hhv. røykproduskjon og flammende dråper eller partikler. Minste tid til overtenning for klasse A- og B-produkter skal være 20minutter, for klasse C-produkter 12 minutter, for klasse D-produkter 10 minutter, og for klasse E-pordukter 2 minutter. Kilde: Tek10/DIBK <img src="https://www.woodify.no/wp-content/uploads/2015/07/bs1d01.png" alt="bs1d0" width="642" height="214" class="alignnone size-full wp-image-5299" /></a>

Hva er Broof (t2)

Klassifisering av materialers antenning, flammespredning og flyvende gnister/ild. Klassifiseres iht. EN 13501-5.

Hva er CEN/TS 15912 DRF.EXT

Bestandighet av brannbeskyttende egenskaper med branntest før og etter akselerert aldring med varme, fukt og UV lys. Treprodukter og tiltak mot brann som skal benyttes i utvendig miljø skal være godkjent iht. CEN/TS 15912 DRF EXT Int1, Int2. Dette er en veldig viktig egenskap da de fleste brannbeskyttende system for tre ikke er godkjent for bruk utendørs. Dette innebærer at produkter som ikke er godkjente iht.CEN/TS 15912 ikke opprettholder egenskaper mot brann når de utsettes for vær, vind, fukt og solys mm.

Hva er SP fire 105

Kontruksjon branntesting av fasade-/utvendig kledning. Nasjonal metode (Svensk Provning). Vurderering utføres bl.a. iht. maks. varme i takfot, varmestrålning ved vinduer, nedfallende deler og brannspredning i konstruksjon og langs fasadens overflate.

Hva er NS-EN 14915:2006/AC:2007

Harmonisert produktstandard for panelbord og kledningsbord av heltre. Harmonisert produktstandard, brannforskrifter og merking reguleres av Byggevareforordning (305/2011/EEC).

Hva er NS-EN 13986:2004

Harmonisert produktstandard for trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg f.eks. kryssfinér. Harmoniset produktstandard, brannforskrifter og merking reguleres av Byggevareforordning (305/2011/EEC).

Hva er NS-EN 13501-2 kledning K110 og K210

Klassifisering av materialers motstand mot brann under en bestemt tid. <ul> <li>K = Covering</li> <li>2 = Definisjon av underliggende substrat laveste densitet. 2 = ingen begrensning. ”K110 begrenser underliggende substrat til minst 300kg/m3"</li> <li>10 = Tid for beskyttende egenskaper.</li> </ul>

Hva er NS-EN 13501-1 / B-s1,d0

Klassifisering av materialers reaksjon mot ild under en bestemt tid. EN13501-1 er en klassifiseringsstandard med prøving iht. branntest standard EN13823.

Hvordan håndterer man brannimpregnert byggavfall?

Bbrannimpregnert trevirke er klassifisert som "ikke skadelig" afvall med avfalls kode. Avfall på byggarbetsplats: Woodsafe Exteriör Fire-X är inte klassificerat som farligt avfall enligt principen träskyddsbehandlat trä t.ex. NTR “grön” impregnerade trävaror. Avfall skall lämnas in till kommunalt återbruk och sorteras in som trä. Avfallskod: EXC 170201

Må Brannpanel Eksteriør monteres med luftespalte?

Brannpanel Eksteriør er godkjent med og uten luftespalte. Hvordan panel monteres er svært avgjørende for egenskaper mot brann. Brannpanel eksteriør er godkjent montert direkte på gips i tillegg til montert på brannimpregnerte lekter, B-s1,d0.

Er det synlig forskjell mellom Brannpanel og vanlig utvendig kledning?

Det er ingen synlig forskjell mellom Brannpanel Exteriør/Interiør og vanlig utvendig kledning/innvendig panel. Siden vår brannimpregnering ikke kun er en overflatebeskyttelse, og ikke krever egen maling/beis, er det ingen synlig forskjell på struktur eller farge mellom brannimpregnert kledning og vanlig kledning/panel.

Hvordan skal brannimpregnert tre oppbevares / lagres?

Brannimpregnert tre skal forvares tildekket og beskyttet fra smuss, regn og direkte sollys, fastspent i original emballasje og godt opphøyet (minst 100mm) fra fuktige underlag før montering skal utføres. Forvaring kan gjøres i kaldt lager innomhus.

Hva er vedlikeholds intervallene for Brannpanel Eksteriør?

Brannpanel Eksteriør har samme vedlikeholds intervaller som vanlig utvendig kledning. Vår brannimpregnering stiller ingen spesifikke krav til vedlikeholds intervaller. Kledningen skal overflatebehandles på lik linje med resten av kledningen, og med samme type maling/beis. Viktig at malingen er av høy kvalitet, som Jotun, og Teknos mfl. Det må benyttes maling/beis av samme type. Overflatebehandling vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger.

Kan brannimpregnert tre bearbeides på byggeplass?

Ja. Siden materialet behandles gjennom vakuum og trykkprosess, er brannbeskyttelsen trengt langt inn i treverkets cellestruktur. Brannimpregnert tre kan derfor kappes / tilpasses på byggeplass.

Hvor lenge varer brannbeskyttelsen?

Brannbeskyttelsen innehar langtidsbestandige egenskaper mot brann iht. CEN/TS 15912 DRF INT, INT1, EXT.

Ta kontakt med oss!

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi er sikre på at vi kan finne en løsning som passer deg.