Woodify deltar i DRYADS-prosjekt

Woodify deltar i DRYADS-prosjektet med 46 andre partner-bedrifter fra 15 forskjellige land.
DRYADS er et #EUGreenDeal #H2020-prosjekt som består av 47 partnere fra fjorten europeiske land og Taiwan. Motivert av behovet for en mer effektiv, vitenskapelig basert skogbrannhåndtering og risikoinformert beslutningstaking, vil DRYADS-konsortiet levere et samlende økosystem for integrert brannhåndtering og bærekraftig skogforvaltning.

Prosjektet vil bygge på state-of-the-art produkter med høyTRL og forene dem i en helhetlig brannstyringsplattform som optimerer oggjenbruker de tilgjengelige sosioteknologiske ressursene i alle tre hovedfaseneved skogbrann.

DRYADS-løsninger vil bli demonstrert og validert underfaktiske driftsforhold. Demonstrasjonene vil involvere åtte kompleksepilotimplementeringer utført i syv EU-land (Romania, Spania, Italia, Hellas,Norge, Østerrike, Tyskland) og Taiwan. DRYADS-prosjektet har mottattfinansiering fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram undertilskuddsavtale nr. 101036926.

Flere artikler