Entreprenør: Flyt Entreprenør AS

Byggherre: Ski kommune

Arkitekt: Planforum Arkitekter AS

Prosjektbeskrivelse

Hebekk skole er en tre-parallell skole i Ski. Skolen har 390 elever og 70 ansatte. Det er stor tilflytting til området hvor skolen ligger. Skolen har tatt høyde for dette og det er plass til 600 elever på den nye skolen. Den nye skolen har fått en flerbrukshall og det er etablert en forbedret avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser.

Woodify har levert CE-sertifisert og bestandig brannbeskyttet interiørfiner til Hebekk Skole.

Produkt: Brannpanel xfiner av bjørk.

Hebekk skole er preget av mye farger. Klasserommene har farger som skal bidra til å gi elvene bedre ro og konsentrasjon. I formgivningsrommene er det brukt farger som skal øke kreativiteten til elevene. Mange av fargene som er valgt ved skolen går igjen i naturen.

Les mer om prosjektet på Byggindustrien.