Den 1. juli 2013 trer Byggevareforordningen (305/2011) i kraft. Dette innebærer at alle produkter som skal selges i EØS-markedet og omfattes av harmonisert standard for byggverk må være CE-merket. Dette betyr at treprodukter som i dag er underlagt begrep som “Reaction to Fire” og klassifisert B-s1,d0 ikke lenger er tilstrekkelig for å tilfredsstille fremtidige lovpålagte krav.

Byggevareforordningen 305/2011 er et etterlengtet tiltak som bidrar til økt sikkerhet for de av våre kunder som ønsker brannimpregnerte treprodukter. For øyeblikket stilles det kun krav om klassifikasjonsrapport, dog fremgår ingenting hva angår produksjonkontroll og kvalitetssikring. Byggevareforordningen 305/2011 øker kvalitetsnivået, setter krav til prestasjonsdeklarasjon, produksjonskontroll og ser innføring av obligatorisk krav til CE-merking.

Vår brannimpregnering fra Woodsafe er CE-merket og omfattes allerede av produksjonskontroll, dog på frivillig basis. Woodifys produkter av massivt tre og kryssfinèr oppfyller allerede samtlige krav jf. Byggevareforordningen 305/2011.

Kilde: Standard.no