Brannpanel Natur

Ubehandlet utvendig kledning har lange og sterke tradisjoner i Norge, og den grå overflaten er høyt skattet blant mange. Med Brannpanel Natur har man nå mulighet for en utvendig kledning som både er brannimpregnert og værbestandig.

Brannpanel Natur brannimpregneres med et polymerbasert brannbeskyttelsesmiddel, som skiller seg en del fra resten av Brannpanelserien. Brannpanel Natur trenger ingen beskyttende lag med maling eller beis. Brannimpregneringsmidlet som benyttes til Brannpanel Natur fester seg inne i treverkets cellestruktur, og er ikke vann-løselig etter tørking. Gjennom brannimpregneringsprosessen forbedres treslagenes egenskaper mot brann.

Brannpanel Natur tåler å stå ubehandlet også i ett typisk norsk hardt klima. Dette setter høye krav til treverket. Derfor benyttes kun hardføre treslag av høyeste kvalitet med naturlig god resistens mot råte. Brannpanel Natur kan leveres i sibirsk lerk, seder, eik, gran, furu, valnøtt og varmebehandlet tre og er sertifisert B-s1,d0.

Brannpanel Natur er en miljø- og tidsriktig kledning som krever lite rutinemessig vedlikehold. Kostnadsmessig vil man kunne spare mye på å slippe vedlikeholds intervaller med om-maling o.l. Ved å velge ett produkt med naturlig lang holdbarhet slipper man unna nesten all kostnad for fasadevedlikehold.

Brannpanel Natur kan overflatebehandles etter en tid om man skulle ønske å endre utrykket på kledningen. Dette fordrer at kledningen har fått tilstrekkelig tørketid (min. 2 sesonger).

Brannkrav for utvendig kledning /fasadekrav

Brannkrav Øvrige egenskaper Holdbarhet
B-s3, d0. I noen tilfeller også K210/Bs-1,d0 Luftspalte krever 4-sidige egenskaper B-s1, d0. CEN/TS 15912 DRF EXT

Fordeler:

 • Brannpanel er godkjent til bruk ved ubegrenset høyde, til og med mer enn 8 etasjer.
 • Gir også B-s1, d0 i luftspalten «Myndighetskrav» iht. TEK10.
 • Ikke hygroskopisk, klassifisert i henhold til WPA som HR-sammensetning. (HR= Humidity resistance).

Egenskaper mot brann:

 • CE-Sertifisert sluttprodukt
 • CE-sertifisert for produkt og produksjonsprosess
 • Oppfyller CPR 305/2011/EEC
 • B-s1,do ut treets levetid
 • Brannimpregnert gjennom vakuum-trykk
 • 4- siders beskyttelse
 • Bevarer treets struktur
 • Kan lengdejusteres på byggeplass
 • Ikke basert på salt

Brannpanel Natur – Treslag:

 • Varmebehandlet furu (Sertifisert Thermo-D)
 • Eik
 • Seder
 • Malmfuru

* Andre treslag på forespørsel.

Brannpanel Natur – Andre tilvalg:

 • Fallende- eller kappede lengder
 • Pakket og merket iht. behov
 • Endepløying
 • Valgfri profil
 • Valgfri dimensjon

Brannpanel Natur – Tilleggsprodukter:

 • Dryppenese / Vannese
 • Avrenningsbrett
 • Omramming til vinduer og dører

BimObject (REVIT)

Brannpanel Natur Thermowood
Last ned fil (Zip)
Teksturer
Last ned fil (Zip)