Brannpanel INT Spile

Brannpanel INT (Interiør) Spiler er brannimpregnert og industrielt overflatebehandlede spiler og benyttes for å regulere akustikk i ulike typer miljøer, i tillegg til å skape estetiske effekter. Spilenes utforming og plassering bestemmer spileveggen/himlingens evne til å regulere, spre og absorbere lyd. I tillegg er det et spennende verktøy ved utvikling av rom akustikk i en mengde ulike utførelser.

Brannpanel INT Spiler leveres vanligvis som rektangulært utførelse i forskjellige treslag. Hjørnene kan være rette, fasede eller avrundede.
Brannpanel INT Spiler kan leveres i fallende lengder, kappede lengder og ferdige moduler klare for innfesting til vegg eller tak. Vi lager også moduler for standard T-profil system. Vi ser gjerne på en helhetlig og passende løsning til hvert enkelt prosjekt. Vi tilbyr spesialprofilerte listverk og utforinger med samme utførelse.
Vi tilbyr spesialprofilerte kantavslutninger, listverk og utforinger med samme utførelse og utseende.

Akustiske Egenskaper

Effekten av den akustiske reguleringen avgjøres av spilenes utforming, plassering og bakenforliggende materiale. Det er viktig å forstå at spilene i seg selv ikke absorberer særlig mye lydenergi, men heller reflekterer lydbølgene på ulike måter, avhengig av hvordan lyden treffer spilene. Viktigst for absorbsjon av lyd er at det finnes mellomrom mellom spilene som slipper igjennom lydenergi til bakenforliggende lydabsorberende materiale.

Det er også viktig å se dimensjoner og spilenes plassering i lys av de ulike treslagenes egenskaper, belastningsevne og hvor spilene skal monteres. Eksempelvis blir den fysiske belastningen mye større på veggen i en idrettshall, sammenliknet med samme spile montert i en konserthall. Vi hjelper derfor gjerne til ved vurdering av ulike treslag, dimensjoner og sorteringer opp imot ønsket effekt og bruksområde.

Brannpanel INT Spile – Treslag:

 • Gran
 • Furu
 • Thermowood (Sertifisert Thermo-D)
 • Ask
 • Eik
 • Bjerk
 • Seder

* Andre treslag på forespørsel.

Egenskaper mot brann:

 • CE-Sertifisert sluttprodukt
 • CE-sertifisert for produkt og produskjonsprosess
 • Oppfyller CPR 305/2011/EEC
 • Langtidsbestandige egenskaper mot brann iht. CEN/TS 15912 DRF EXT, INT1, INT2.
 • Brannimpregnert gjennom vakuum-trykk
 • 4- siders beskyttelse
 • Bevarer treets struktur
 • Kan lengdejusteres på byggeplass
 • Ikke basert på salt

Brannpanel INT Spile – Andre tilvalg:

 • Fallende- eller kappede lengder
 • Pakket og merket iht. behov
 • Rettkant, fas eller avrundede hjørner
 • Kan leveres som ferdig modul

Brannpanel INT Spile – Overflatebehandling:

 • Lakk
 • Maling / Beis
 • Olje / Oljevoks