Brannpanel EXT (Eksteriør)

Brannpanel Eksteriør er brannimpregnert utvendig kledning med overflatebehandling av maling eller beis. Brannpanel Eksteriør har som mål å beskytte bakenforliggende konstruksjon mot brann og forhindre brannspredning. Med Brannpanel EXT så kan man velge heldekkende farge eller beis i de fleste farger. Krever kun vedlikehold av overflatebehandligen, da brannbeskyttelsen ikke trenger å fornyes om vedlikeholdsrutiner etterfølges. Impregneringen gir brannbeskyttelse til alle treets fire sider. Det er ingen behov for spesielle tiltak i forbindelse med luftsespalte (spesiell barriere) eller ved montering på gips (isolert kontaktflate).

Brannkrav for utvendig kledning /fasadekrav

Brannkrav Øvrige egenskaper Holdbarhet
B-s3, d0. I noen tilfeller også K210/Bs-1,d0 Luftspalte krever 4-sidige egenskaper B-s1, d0. CEN/TS 15912 DRF EXT

Fordeler:

 • Brannpanel er godkjent til bruk ved ubegrenset høyde, til og med mer enn 8 etasjer.
 • Gir også B-s1, d0 i luftspalten “Myndighetskrav” iht. TEK10.
 • Ikke hygroskopisk, klassifisert i henhold til WPA som HR-sammensetning. (HR= Humidity resistance).

Egenskaper mot brann:

 • CE-Sertifisert sluttprodukt
 • CE-sertifisert for produkt og produskjonsprosess
 • Oppfyller CPR 305/2011/EEC
 • B-s1,do ut treets levetid
 • Bestandighetstetstet iht. CEN/TS 15912 DRF INT, INT1, EXT.
 • Brannimpregnert gjennom vakuum-trykk
 • 4- siders beskyttelse
 • Bevarer treets struktur
 • Kan lengdejusteres på byggeplass
 • Ikke basert på salt

Brannpanel EXT – Treslag:

 • Gran
 • Furu
 • Malmfuru

* Andre treslag på forespørsel.

Brannpanel EXT – Overflatebehandling:

 • Maling / Beis
 • Grunning og mellomstrøk

Brannpanel EXT – Tilleggsprodukter:

 • Dryppenese / Vannese
 • Avrenningsbrett
 • Omramming rundt vinduer og dører

Brannpanel EXT – Andre tilvalg:

 • Fallende- eller kappede lengder
 • Pakket og merket iht. behov
 • Endepløying
 • Valgfri profil
 • Valgfri dimensjon

Industriell overflatebehandling

Vår brannbeskyttelse ligger inne i selve treverket, dette gjør det mulig for oss å tilby en rekke ulike behandlingsmetoder (maling / beis ) egnet for utendørs bruk, uten at dette går på bekostning av treverkets struktur eller gir saltutslag.

Brannpanel Eksteriør overflatebehandles som standard med beis, dekkende beis eller maling. Det er kundens ønske som avgjør farge og nyanse.

Vi har også identifisert et behov for å brannbeskytte kun deler av fasaden kombinert med Royalimpregnert panel. Royalimpregnert tre er allerede impregnert og kan derfor ikke impregneres med brannbeskyttelsesmiddel for å oppnå nødvendige egenskaper mot brann. For å møte dette behovet leveres farger som stemmer overens med fargealternativene som finnes på markedet. Fargen påføres Brannpanel Eksteriør av furu, og har samme profil og dimensjon som Royalimpregnert panel.

Nobb. Nr. Varetekst Lagerført
 49105446 Gran 19X123 Brannpanel D-fals 5mm SP Kl 2  Bestillingsvare
 49106358 Gran 19X123 Brannpanel D-fals Rett/Te Kl 1  Bestillingsvare
 49105454 Gran 19X138 Brannpanel Vestlandskledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105465 Gran 19X148 Brannpanel Buer Kl 1  Bestillingsvare
 49105473 Gran 19X148 Brannpanel D-fals m/SP Kl 1  Bestillingsvare
 49105484 Gran 19X148 Brannpanel D-fals Rett/Te Kl 1  Bestillingsvare
 49105492 Gran 19X148 Brannpanel D-fals Ny type Kl 1  Bestillingsvare
 49105503 Gran 19X148 Brannpanel Vestlandskledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105518 Gran 19X148 Brannpanel D-fals 5mm SP Kl 1  Bestillingsvare
 49105522 Gran 19X148 Brannpanel HS Spaltekledning 157 Kl 1  Bestillingsvare
 49106362 Gran 19X148 Brannpanel D-fals Kl 1  Bestillingsvare
 49105537 Gran 19X173 Brannpanel Vestlandskledning 60GR Kl 1  Bestillingsvare
 49105541 Gran 19X173 Brannpanel D-fals 60GR Kl 1  Bestillingsvare
 49105556 Gran 19X173 Brannpanel D-fals Kl 1  Bestillingsvare
 49105560 Gran 16X098 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105575 Gran 16X123 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105586 Gran 19X073 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105594 Gran 19X098 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105605 Gran 19X123 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105613 Gran 19X148 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105624 Gran 19X173 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105632 Gran 22X073 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105643 Gran 22X098 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105658 Gran 22X123 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105662 Gran 22X123 Brannpanel Rektangulær Kledning F SK 7m Kl 1  Bestillingsvare
 49105677 Gran 22X148 Brannpanel Rektangulær Kledning F SK 7m Kl 1  Bestillingsvare
 49105681 Gran 22X148 Brannpanel Rektangulær Kledning Endepløyet Kl 1  Bestillingsvare
 49105696 Gran 22X148 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105700 Gran 22X173 Brannpanel Rektangulær Kledning Endepløyet Kl 1  Bestillingsvare
 49105715 Gran 22X173 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49105726 Gran 22X173 Brannpanel Rektangulær Kledning F SK 7m Kl 1  Bestillingsvare
 49105734 Gran 22X198 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
Nobb. Nr. Varetekst Lagerført
 49107921 Gran 19X123 Brannpanel D-fals 5mm SP Kl 2  Bestillingsvare
 49107936 Gran 19X123 Brannpanel D-fals Rett/Te Kl 1  Bestillingsvare
 49107940 Gran 19X138 Brannpanel Vestlandskledning Kl 1 Bestillingsvare
 49107955 Gran 19X148 Brannpanel Buer Kl 1  Bestillingsvare
 49107966 Gran 19X148 Brannpanel D-fals m/SP Kl 1  Bestillingsvare
 49107974 Gran 19X148 Brannpanel D-fals Rett/Te Kl 1  Bestillingsvare
 49107985 Gran 19X148 Brannpanel D-fals Ny type Kl 1  Bestillingsvare
 49107993 Gran 19X148 Brannpanel Vestlandskledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108004 Gran 19X148 Brannpanel D-fals 5mm SP Kl 1  Bestillingsvare
 49108012 Gran 19X148 Brannpanel HS Spaltekledning 157 Kl 1  Bestillingsvare
 49108023 Gran 19X148 Brannpanel D-fals Kl 1  Bestillingsvare
 49108038 Gran 19X173 Brannpanel Vestlandskledning 60GR Kl 1  Bestillingsvare
 49108042 Gran 19X173 Brannpanel D-fals 60GR Kl 1  Bestillingsvare
 49108057 Gran 19X173 Brannpanel D-fals Kl 1  Bestillingsvare
 49108061 Gran 16X098 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108076 Gran 16X123 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108080 Gran 19X073 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108095 Gran 19X098 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108106 Gran 19X123 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108114 Gran 19X148 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108125 Gran 19X173 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108133 Gran 22X073 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108144 Gran 22X098 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108152 Gran 22X123 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108254 Gran 22X123 Brannpanel Rektangulær Kledning F SK 7m Kl 1  Bestillingsvare
 49108163 Gran 22X148 Brannpanel Rektangulær Kledning F SK 7m Kl 1  Bestillingsvare
 49108178 Gran 22X148 Brannpanel Rektangulær Kledning Endepløyet Kl 1  Bestillingsvare
 49108182 Gran 22X148 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108197 Gran 22X173 Brannpanel Rektangulær Kledning Endepløyet Kl 1  Bestillingsvare
 49108201 Gran 22X173 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49108216 Gran 22X173 Brannpanel Rektangulær Kledning F SK 7m Kl 1  Bestillingsvare
 49108220 Gran 22X198 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
Nobb. Nr. Varetekst Lagerført
 49110664 Gran 19X123 Brannpanel D-fals 5mm SP Kl 2  Bestillingsvare
 49110672 Gran 19X123 Brannpanel D-fals Rett/Te Kl 1  Bestillingsvare
 49110683 Gran 19X138 Brannpanel Vestlandskledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110698 Gran 19X148 Brannpanel Buer Kl 1  Bestillingsvare
 49110702 Gran 19X148 Brannpanel D-fals m/SP Kl 1  Bestillingsvare
 49110717 Gran 19X148 Brannpanel D-fals Rett/Te Kl 1  Bestillingsvare
 49110721 Gran 19X148 Brannpanel D-fals Ny type Kl 1  Bestillingsvare
 49110736 Gran 19X148 Brannpanel Vestlandskledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110740 Gran 19X148 Brannpanel D-fals 5mm SP Kl 1  Bestillingsvare
 49110755 Gran 19X148 Brannpanel HS Spaltekledning 157 Kl 1  Bestillingsvare
 49110766 Gran 19X148 Brannpanel D-fals Kl 1  Bestillingsvare
 49110774 Gran 19X173 Brannpanel Vestlandskledning 60GR Kl 1  Bestillingsvare
 49110785 Gran 19X173 Brannpanel D-fals 60GR Kl 1  Bestillingsvare
 49110793 Gran 19X173 Brannpanel D-fals Kl 1  Bestillingsvare
 49110804 Gran 16X098 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110812 Gran 16X123 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110823 Gran 19X073 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110838 Gran 19X098 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110842 Gran 19X123 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110857 Gran 19X148 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110861 Gran 19X173 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110876 Gran 22X073 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110880 Gran 22X098 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110895 Gran 22X123 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110906 Gran 22X123 Brannpanel Rektangulær Kledning F SK 7m Kl 1 Bestillingsvare
 49110914 Gran 22X148 Brannpanel Rektangulær Kledning F SK 7m Kl 1  Bestillingsvare
 49110925 Gran 22X148 Brannpanel Rektangulær Kledning Endepløyet Kl 1  Bestillingsvare
 49110933 Gran 22X148 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110944 Gran 22X173 Brannpanel Rektangulær Kledning Endepløyet Kl 1  Bestillingsvare
 49110952 Gran 22X173 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare
 49110963 Gran 22X173 Brannpanel Rektangulær Kledning F SK 7m Kl 1 Bestillingsvare
 49110978 Gran 22X198 Brannpanel Rektangulær Kledning Kl 1  Bestillingsvare