Brannpanel EXT (Eksteriør)

Brannpanel Eksteriør er brannimpregnert utvendig kledning med overflatebehandling av maling eller beis. Brannpanel Eksteriør har som mål å beskytte bakenforliggende konstruksjon mot brann og forhindre brannspredning. Med Brannpanel EXT så kan man velge heldekkende farge eller beis. Impregneringen gir brannbeskyttelse til alle treets fire sider. Det er ingen behov for spesielle tiltak i forbindelse med luftsespalte (spesiell barriere) eller ved montering på gips (isolert kontaktflate).

Brannkrav for utvendig kledning /fasadekrav

Brannkrav Øvrige egenskaper Holdbarhet
B-s3, d0. I noen tilfeller også K210/Bs-1,d0 Luftspalte krever 4-sidige egenskaper B-s1, d0. CEN/TS 15912 DRF EXT

Fordeler:

 • Gir også beskyttelse i luftspalten.
 • Ikke hygroskopisk, klassifisert i henhold til WPA som HR-sammensetning. (HR= Humidity resistance).

Egenskaper mot brann:

 • CE-Sertifisert sluttprodukt
 • CE-sertifisert for produkt og produskjonsprosess
 • Oppfyller CPR 305/2011/EEC
 • Langtidsbestandige egenskaper mot brann iht. CEN/TS 15912 DRF EXT, INT1, INT2.
 • Brannimpregnert gjennom vakuum-trykk
 • 4- siders beskyttelse
 • Bevarer treets struktur
 • Kan lengdejusteres på byggeplass
 • Ikke basert på salt

Brannpanel EXT – Treslag:

 • Gran
 • Furu

* Andre treslag på forespørsel.

Brannpanel EXT – Overflatebehandling:

 • Maling / Beis
 • Grunning og mellomstrøk

Brannpanel EXT – Tilleggsprodukter:

 • Dryppenese / Vannese
 • Avrenningsbrett
 • Omramming rundt vinduer og dører

Brannpanel EXT – Andre tilvalg:

 • Fallende- eller kappede lengder
 • Pakket og merket iht. behov

Industriell overflatebehandling

Vår brannbeskyttelse ligger inne i selve treverket, dette gjør det mulig for oss å tilby en rekke ulike behandlingsmetoder (maling / beis ) egnet for utendørs bruk, uten at dette går på bekostning av treverkets struktur eller gir saltutslag.

Brannpanel Eksteriør overflatebehandles som standard med beis, dekkende beis eller maling.