Brannpanel Konstruksjon

Egenskapene til bakenforliggende konstruksjon er svært viktig for å oppnå formålet med brannbeskyttet kledning og himling. Dette er gjeldende både for innendørs og utendørs montering.

Når det stilles krav til materialet B-s1,d0 (innvendig) /B-s3,d0 (utvendig), stilles det samme kravet til bakenforliggende hulrom og lekter. Dette gjør at brannimpregnert materiale er velegnet, siden det gir en firesidig beskyttelse. Men en forutsetning for at konstruksjonen i seg selv skal bli godkjent, er at også bakenforliggende lekter skal ha samme egenskaper mot brann.

Brannimpregnert tre benyttes som oftest i områder som er kritiske for sikker rømningsvei. Ved innvendig montasje av spiler og perforert kryssfinér kan flammene hurtig nå konstruksjonsvirket, og vil kunne medføre uakseptabel røyk- utvikling mm. I verste fall kan dette medføre en uventet og for tidlig kollaps. Ved montasje av heldekkende panel både innvendig og utvendig kan panelet falle ned, dersom brannen får feste i hulrommet bak (skorsteinseffekt).

For å brannsikre også bærende konstruksjon tilbyr Woodify brannimpregnert konstruksjonsvirke i gran, i de fleste dimensjoner. Vi tilbyr i tillegg brannimpregnert konstruksjonsfinér, og limtre.

Siden det er noe lenger leveringstid på Brannpanel enn ikke-brannimpregnerte treprodukter, lagerfører Woodify de vanligste dimensjoner av brannimpregnert konstruksjonsvirke. Vi tilbyr denne servicen slik at du som kunde raskt kommer i gang med bygging av reisverket, samt er godt forberedt når Brannpanel produktene ankommer byggeplass.