Brannimpregnering av Tre, Kun ved Vakuum- og Trykkprosess

Woodify, brannpanel natur, brannpanel, thermowood, fagerlund studentboliger

Fagerlund Studentboliger. Brannpanel Natur

Varig forbedring av treverkets egenskaper mot brann, kan kun skje gjennom en nøye overvåket vakuum- og trykkprosess. Etter at materialer er utsatt for vakuum, tilføres brannbeskyttelsesvæsken under trykk, og etter nedtørking forblir brannbeskyttelsen inne i treverkets cellestruktur. Gjennom prosessen modifiseres treverkets egenskaper på cellenivå dypt inn i treverket. Brannimpregnering av tre er den eneste måten å oppnå klassifiseringen K210/B-s1,d0, dette skyldes at det er materialet i seg selv som skal ha disse egenskaper mot brann, uten beskyttende overflatelag.

Hvert Treslag må Brann Sertifiseres Individuelt

Hvert treslag har unike egenskaper og reagerer veldig ulikt på impregneringsprosessen. Noen treslag tar opp brannimpregneringsvæsken veldig lett (eks furu og bjørk) mens andre treslag er betydelig mer krevende (eks gran, eik og lerk). Det er derfor svært viktig at hvert treslag gjennomgår en individuelt utviklet impregneringsprosess, samt gjennomgår individuelle branntester. Hvert treslag må derfor typegodkjennes individuelt iht. gjeldende produktstandard. Woodsafe har et bredt utvalg av treslag og finér typegodkjent K210/B-s1,d0 og er CE-sertifisert B-s1,d0.

Godkjente Leverandører

Salg av brannimpregnert tre og finér stiller krav til kompetanse, og for å sikre at produktene tas i bruk under rette forutsetninger, distribueres Woodsafe Brannimpregnering kun gjennom godkjente aktører. Quality Assured Partner er et bevis på at leverandøren har nødvendige kunnskaper om brannimpregnert tre, og er godkjent for videresalg av Woodsafe brannimpregnering.

I etterkant av hver produksjon sendes det ut COD-dokumentasjon (Conformity of delivery) med egen serienummerplate. CODdokumentasjonen beviser at materialet mottatt, har gjennomgått brannimpregnering ved Woodsafes fabrikk, som er CE sertifisert for prosess- og produkt. Nummerplaten har et unikt serienummer som gjør at produksjonen kan identifiseres tilbake til Woodsafe AB. Nummerplaten bør monteres lett synlig på ferdig montert produkt.