Brannimpregnering av Tre, Kun ved Vakuum- og Trykkprosess

Forbedring av treverkets egenskaper mot brann, kan kun skje gjennom en nøye overvåket vakuum- og trykkprosess. Etter at materialer er utsatt for vakuum, tilføres brannbeskyttelsesvæsken under trykk, og etter nedtørking forblir brannbeskyttelsen inne i treverkets cellestruktur. Gjennom prosessen modifiseres treverkets egenskaper på cellenivå dypt inn i treverket.

Hvert Treslag må Brann Sertifiseres Individuelt

Hvert treslag har unike egenskaper og reagerer veldig ulikt på impregneringsprosessen. Noen treslag tar opp brannimpregneringsvæsken veldig lett (eks furu og bjørk) mens andre treslag er betydelig mer krevende (eks gran, eik og lerk). Det er derfor svært viktig at hvert treslag gjennomgår en individuelt utviklet impregneringsprosess, samt gjennomgår individuelle branntester. Hvert treslag må derfor typegodkjennes individuelt iht. gjeldende produktstandard.

Godkjente Leverandører

Salg av brannimpregnert tre og finér stiller krav til kompetanse, og for å sikre at produktene tas i bruk under rette forutsetninger, distribueres Woodsafe Brannimpregnering kun gjennom godkjente aktører.