Gyldig Dokumentasjon Krever CE-Sertifisert Prosess

Som innkjøper er man ansvarlig for; a) at trematerialer som benyttes innehar nødvendige lovpålagte egenskaper mot brann, b) at materialene monteres under samme forutsetning som produktet er godkjent for og c)at det finnes utvetydig skriftlig dokumentasjon som forsikrer at materialer virkelig har de egenskaper som leverandøren sier. Per i dag er den eneste gyldige garantien at hele prosessen CE-sertifisert.

Woodsafe CE Godkjent for Prosess og Produkt

Årlig har Woodsafe kontroll av egnet og uavhengig tredjepart som kontrollerer fabrikken, utstyret , prosessen i tillegg til dokumentasjon på utførte arbeider. For å sikre at brannimpregneringsprosessen tilfører materialforbedrede egenskaper mot brann, kontrolleres prosessene under overvåkning, og ender med branntest av ferdig produkt. Dette for å kontrollere at de som produsent oppnår kravene til relevante produktstandarder etter endt brannimpregneringsprosess, og er CE-sertifisert.

Like viktig ved tredjeparts kontroll er det at hvert utført oppdrag er dokumentert nøye, dette for at du som kunde skal kunne tilbys sporbarhet helt tilbake til Woodsafes loggbok slik at produktet som er montert, kan godkjennes ved sluttbesikting. I følge Europa lov (CPR305/211) gjelder høyeste kontrollkrav (Kontrollsystem 1) for brannimpregnert tre, dette innebærer at kravet til å handle CE-sertifisert brannbeskyttelse er et lovpålagt krav.

Woodsafe Timber Protection AB er CE-sertifisert for prosess og relevant produktstandard (EN14915 og EN13986). Dette gir deg som kunde trygghet i at materialer som har gjennomgått Woodsafe brannimpregnering overholder de egenskaper som er påkrevd.