Brannimpregnering fra Woodsafe Timber Protection AB

Woodsafe er markedsledende leverandør av brannimpregnering av tre og finér. Woodsafe har over mange år bygd opp en kunnskapsbase om passiv brannbeskyttelse av brennbare materialer som er vanskelig å overgå.

Forretningsideen til Woodsafe er å selge brannimpregnering til utvalgte trevare leverandører, samt bistå disse med all den kunnskap de innehar på dette området. Dette gjør at Woodify kan tilby markedets beste og tryggeste passive brannbeskyttelse. Ettersom Woodsafe har valgt å konsentrere seg på kun selve brannimpregneringsprosessen, får denne full oppmerksomhet. Prosessen er svært komplisert og er veldig materialavhengig. Det kreves i tillegg svært høy grad av nøyaktighet når det kommer til dokumentering av prosessen.

En svært viktig og prioritert oppgave for Woodsafe er å øke bransjens kunnskapsnivå innen området passiv brannsikring. For å unngå feilaktige prosjektbeskrivelser, som kan lede til feil innkjøp og montering, er kunnskapsdeling i alle ledd fokusområdet for Woodsafe. Woodsafe jobber kontinuerlig med å dele nødvendig kunnskap til alle innblandede parter i en byggeprosess, fra arkitekter, brannkonsulenter, innkjøpere, håndverkere til leverandører.