Vi vil gjerne minne våre kunder om at det begynner å nærme seg fabrikkstans i forbindelse med jul og nyttår. For de som fortsatt ønsker varer levert før jul er det nå viktig å få kontroll på behov og besørge at ev. bestillinger er oss i hånd så snart som mulig.

Fristen for å få levert brannimpregnert tre i 2012 begynner å nærme seg. Om det er ønskelig med brannimpregnert tre levert til byggeplass før nyttår er det viktig at vi mottar deres bestilling så tidlig som mulig i november. For øvrige overflatebehandlede produkter er bestillingsfristen 20. november 2012. Vår fabrikk har stengt i uke 51, 52 og uke 1 i 2013. Det er derfor viktig å beregne 3 – 4 uker ekstra leveringstid på varer bestilt etter 20. november i inneværende år. Vår fabrikk er tilbake i normal drift fom. 7. januar 2013.